Thailand Youth to Business Forum 2013

 

 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 นิศิตนักศึกษามากกว่า 400 คน จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย รวมไปถึงเยาวชนจากต่างประเทศจะเข้าร่วมงาน Thailand Youth to Business Forum 2013 ซึ่งจัดโดยองค์กร AIESEC แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานครฯ

 

Thailand Youth to Business Forum เกิดมาจากความคิดริเริ่มของ AIESEC ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อผู้นำเยาวชนเข้ากับความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆที่สามารถต่อยอดให้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงในอนาคต เราเชื่อมั่นว่างานกิจกรรมในครั้งนี้จะทำหน้าที่เป็นเวทีการเรียนรู้ในกับเยาวชนในประเทศไทยเกี่ยวกับทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องมีในโลกธุรกิจ งานครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการชี้วัดเส้นทางการทำธุรกิจ นอกไปจากนี้แล้วเยาวชนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้า

 

จุดมุ่งหมายของการสัมมนา:

  1. เชื่อมต่อเยาวชนเข้ากับโลกธุรกิจเพื่อเสริมสร้างทัศนคติแบบมืออาชีพอันเป็นประโยชน์ให้เยาวชนได้นำเอาความรู้ความสามารถที่มีมาแข่งขันในระดับโลกได้
  2. เปิดเวทีให้องค์กรธุรกิจได้มีโอกาสรับฝังความเห็นและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รวมถึงเป็นการหาทิศทางการตลาดจากค่านิยมของเยาวชนในปัจจุบัน
  3. เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและธุรกิจเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับปัญหาและความต้องการที่มีอยู่ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

การสัมมนาครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นในปีที่ผ่านมาได้รับความสำเร็จอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน และเพื่อเป็นการผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะต้องไปเป็นผู้นำในอนาคต มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการแข่งขันในทางธุรกิจของยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ต้องใช้ทั้งการเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจ ทัศนคติที่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการพัฒนาตนอย่างเป็นมืออาชีพ Thailand Youth to Business Forum ในปีนี้ได้เรียนเชิญคุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นผู้พูดหลัก นอกจากนี้ตัวแทนจาก Microsoft, Samsung, Ichitan, General Electric, Siam Cement Group, CPAll, CPF, Unilever, and Siam Commercial Bank ยังได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในงานนี้อีกด้วย

สามหัวข้อหลักของการสมนาในครั้งนี้คือ กระแสโลกาภิวัฒน์ นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

เกี่ยวกับ AIESEC ในประเทศไทย ( ผู้จัดงาน Thailand Youth to Business Forum 2013)

 

AIESEC ทำหน้าที่เป็นเวทีระหว่างประเทศให้เยาวชนได้เสาะหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ถึงจุดสูงสุด องค์กรของเรามีอยู่ใน 113 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุม 2,400 มหาลัย และ 86,000 สมาชิก ทำให้เราเป็นหนึ่งในองค์กรเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  แต่ละปี AIESEC ได้เปิดโอกาสมากกว่า 24,000 โอกาสให้เยาวชนได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำ 5,000 โอกาสในการฝึกงานข้ามประเทศ และอีกมากว่า 15,000 ประสบการณ์การทำจิตอาสาในต่างแดนให้กับสำหรับสมาชิกของเรา  AIESEC เป็นองค์กรที่สร้างผู้นำและรังสรรค์เครือข่ายของตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม

AIESEC ในประเทศไทย มีอยู่ใน 6 มหาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติมหิดล โดยมีสมาชิกมากกว่า 200 คนทั่วประเทศ กิจกรรมในไทยของเรามีตั้งแต่การฝึกงานข้ามประเทศ งานอาสาสมัครระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาสังคม งานสัมมนาเยาวชน และกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำอื่นๆ

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIESEC ในประเทศไทยกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.aiesec.or.th.

 

 

 

 

 

Thailand Youth to Business Forum 2013

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

 

งานสัมนา เยาว์ชนสู่ธุรกิจ Thailand Youth to Business Forum 2013

                ขอเชิญชวนเยาวชน นิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 18-30 ปี เข้าร่วมงานสัมนา เยาวชนสู่ธุรกิจ Thailand Youth to Business Forum 2013 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เครือข่ายธุรกิจทั่วโลก และนวัตกรรม เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนทัศนคติ และประสบการณ์ชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ ที่สามารถนำไปปรับในการดำเนินชีวิตในฐานะของผู้นำที่ดีที่เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต
                กิจกรรมภายในงานจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีการบรรยายจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำ เวิร์คช็อป การจำลองเหตุการณ์ธุรกิจ และและช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารองค์กรกับเยาวชน โดยกิจกรรม Thailand Youth to Business Forum 2013ได้รับเกียรติจากบริษัท Microsoft, CPAll, iChitan, SCG, Samsung, Unilever, CPF, General Electric ธนาคารไทยพาณิชย์  และ คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาให้ความรู้ในฐานะวิทยากรรับเชิญ

                Thailand Youth to Business Forum 2013 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เชื่อมกับสถานีบีทีเอสราชเทวี กรุงเทพมหานคร เวลา 9.00 – 19.30 น. ค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร สุทธิ 300 บาทต่อท่าน หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

                ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้และสมัครได้ที่

เว็บไซต์: http://youth2business.wix.com/thailand 

Facebook: ThailandY2B   E-mail : [email protected]

หรือติดต่อ คุณกมลพรรณ คงสุวรรณ์ โทร. 081 355 1237