การพนันกับสมอง,ผลที่เราไม่เคยรู้

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
จิตแพทย์ และเลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์(มสส.­)
ให้ข้อมูล เรื่องการพนันกับสมอง และผลที่คุณอาจจะคิดไม่ถึง
เช่น การพนันส่งผลถึงกรรมพันธุ์ เช่นเดียวกับโรคร้ายอื่นๆ

 


สัมภาษณ์เบื้องหลังการผลิตสารคดีสั้น โครงการเด็กเฮ้ว ปี 2556


ทีมไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป เล่าเบื้องหลังผลงานสารคดี
ทีม The Dictator เล่าเบื้องหลังผลงานสารคดี
ทีมเบอเรอเฮิม เล่าเบื้องหลังผลงานสารคดี
ทีม Surgery เล่าเบื้องหลังผลงานสารคดี
ทีมแอ่น แอน แอ๊น เล่าเบื้องหลังผลงานสารคดี